De Stichting Collectie Conijn, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (3581 CA) Utrecht, Maliebaan 7, is opgericht bij notariƫle akte d.d. 28 december 2018, verleden voor notaris Mr J.H.F. Siemerink te Amsterdam en onder nummer 73527319 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Mr G.A.A. (Bob) Conijn, voorzitter
Mr O.W.C. (Olivier) Mertens, secretaris en penningmeester
Prof. Dr D.F.J. (Doeko) Bosscher
N.W. (Claas) Conijn

Contact
Voor vragen of verzoeken om toestemming tot inzage van delen van het archief met beperkte openbaarheid kunt u contact opnemen met de secretaris: info@archiefconijn.nl