De Stichting Collectie Conijn is in 2018 opgericht teneinde de archivalia die in deze familie bewaard zijn gebleven (met originele bescheiden vanaf de vroege zeventiende eeuw) bijeen te houden, onder optimale omstandigheden te doen bewaren en voor historisch en genealogisch onderzoek algemeen toegankelijk te maken.

Wapen Conijn

De kern van het archief wordt gevormd door de archieven van de familie Conijn (te Edam en Alkmaar, met stukken vanaf 1733) en die van de uitgestorven geslachten Koorn (te Schagen en Alkmaar, vanaf 1769), Van Sanen (te Hoorn, Riga, Amsterdam en Alkmaar, vanaf 1731) en Van Loon (te Amsterdam, Rotterdam, Delft en Alkmaar, vanaf 1631). Deze archivalia kwamen bijeen na het huwelijk van Gerhardus Adrianus Conijn (1828-1893) in 1852 met Helena Geertruida Maria Koorn (1828-1899), kleindochter van Gertrudis van Sanen (1759-1825) en achterkleindochter van Judith Catharina van Loon (1730-1787). Het archief behelst tevens archivalia van de aanverwante geslachten Brantjes (vanaf 1764), Van der Drift (vanaf 1792), Schröder (vanaf 1846) en Gouverne (vanaf 1849), alsmede stukken met betrekking tot Alkmaar in het algemeen vanaf 1621.

Het archief is met name van belang voor de geschiedenis van de katholieke elite in het Hollands Noorderkwartier en die van Alkmaar in het bijzonder. Historisch en lokaal relevant is ook het archief van de houthandel G.A. Conijn & Zoon (later Conijn Hout B.V.) te Alkmaar (1811-1986), van de zoutziederij ‘de Eendragt’ te Alkmaar (1802-1850) en van het Fonds Eva Lijn (1651-1888), alsmede de collectie foto’s (uit de negentiende en twintigste eeuw) van Alkmaar en omgeving en de collectie devotieprentjes (vanaf 1675) en familiedrukwerk (met name bidprentjes, vanaf 1770).

De stichting streeft ernaar historisch onderzoek te bevorderen, waarbij het archiefmateriaal mede kan worden benut. De stichting beoogt ook projectmatig middelen en deskundigheid te combineren, teneinde verantwoord onderzoek en publicaties te kunnen realiseren.

Het archiefmateriaal van de stichting is in bewaring gegeven aan het Regionaal Archief Alkmaar en wordt daar geïnventariseerd. Het archiefmateriaal bevindt zich thans in het Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1 te (1815 AC) Alkmaar.